Wednesday, November 13, 2019

බොන්දුරේ

ඕ.. බොන්දුරේ .. (එඑ ඒඒ...
බොන්දුරේ .. (ඒඒ...
බොන්දුරේ .. (ඒඒ...

නා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා
තුර්ෂතෙ මොර් ප්‍රේම් රකා දායෙ ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

ඕ බොන්දුරේ .. (එඑ ඒඒ...

අමි ඡේදෙ ෂෙතයි ෂෙතයි තුමී
තුමර් නමර් දොනිරෙ බොන්දු
තුමර් නමර් දොනී
අමි ඡේදෙ ෂෙතයි ෂෙයිතො කොලී

අමි ඡේදෙ ෂෙතයි ෂෙයිතො කොලී
නෙයිතො කොලෝන් කිණී එලෝ
ජාම් කොලෝන් කිණී ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

තුර්ෂතෙ මොර් ප්‍රේම් රකා දායෙ ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා
ඕ බොන්දුරේ ........ (එඑ ඒඒ...

අමර් බඩී ගැරලේ බොන්දු
ලොකේ කොර්බෙ තොතිරෙ බොන්දු
ලොකේ කොර්බෙ තොතී
අමි නිතො මතෙ අප්නො හොතී

අමි නිතො මතෙ අප්නො හොතී
ගොලයි පොබෝ රොෂි එලෝ
ගොලයි ෂණෝ පෂී ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

තුර්ෂතෙ මොර් ප්‍රේම් රකා දායෙ ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

ඕ බොන්දුරේ ................................ (එඑ ඒඒ...
ඕ බොන්දුරේ

අමර් බඩී නජා බොන්දු පොරේ බඩී ජයියෝ
තුමි ෂොජා පොතේ කොයියා කොතා

තුමි ෂොජා පොතේ කොයියා කොතා
රධා රෙෂෝ නාය තුමී
රධා රෙෂෝ නාය ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

තුර්ෂතෙ මොර් ප්‍රේම් රකා දායෙ ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

ඕ බොන්දුරේ ................................ (එඑ ඒඒ... එඑ ඒඒ... එඑ ඒඒ...

ඕ බොන්දුරේ
ඕ බොන්දුරේ ................................ (එඑ ඒඒ... එඑ ඒඒ... එඑ ඒඒ... ඒ ඒඒ ඒඒ ඒඒ ඒඒ
ඕ බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

තුර්ෂතෙ මොර් ප්‍රේම් රකා දායෙ ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

ඕ බොන්දුරේ

අමර් බඩී නජා බොන්දු පොරේ බඩී ජයියෝ
තුමි ෂොජා පොතේ කොයියා කොතා

තුමි ෂොජා පොතේ කොයියා කොතා
රධා රෙෂෝ නාය තුමී
රධා රෙෂෝ නාය ෂුණා බොන්දුරේ
තුර්ෂතෙ මොර් බාහ්බරකාදා

ඕ බොන්දුරේ ................................ (එඑ ඒඒ... එඑ ඒඒ... එඑ ඒඒ...

ඕ බොන්දුරේ ................................ (එඑ ඒඒ... එඑ ඒඒ... එඑ ඒඒ... ඒ ඒඒ ඒඒ ඒඒ ඒඒ

ගායනය - සුනිල් සාන්ත
බෙන්ගාලි ජන ගීයකි.Bondure - Sunil Santha

Monday, October 28, 2019

තනිවී සිරවී

තනිවී සිරවී පෙරදා වගේ
රිදවා බිඳවා ඇයි ජීවිතේ
දුර යන්න අහසේ වලාවක් වගේ
මට දැනෙන මේ නිදහසේ
මට දැනෙන මේ නිදහසේ

මංමුලාවෙලා දෝ
එන්න ආයෙමත් ජීවිතේ අරඹන්න
උණුහුමක් ඕනෑම දෝ
ඉඩ දෙන්න පාවෙලා දුර යන්න හදවතින් 
නවතින්නෙ මං ගාව දෝ
සරාගී නෙත් වලින් මා තවත් කළඹන්න
බැඳීමක් ඕනෑම දෝ

හංගන්නෙපා ඇස් දෙකේ ඔය වගේ
පුරවාපු ප්‍රේම ආලිංගනා
රඟන්න ඉතින් දැන් රඟමඬල ඔයාගෙයි
ඇඳෙන්න හදවතේ ආරාධනා

තනිවී සිරවී පෙරදා වගේ
රිදවා බිඳවා ඇයි ජීවිතේ
දුර යන්න අහසේ වලාවක් වගේ
මට දැනෙන මේ නිදහසේ
මට දැනෙන මේ නිදහසේ ...//

මට දැනෙන මේ නිදහසේ
මට දැනෙන මේ නිදහසේ

ගායනය - උමාරියා සිංහවංශ
පද - අන්ජලී (Anjali @ Sky Lyrics Universal)
සංගීතය - රංග දසනායක
සරුංගල් චිත්‍රපටියේ ගීයකි.


Thaniwee Sirawee - Umaria Sinhawansa

Sunday, October 27, 2019

අඩවිය යාවත්කාල කිරීමක පවතී

බ්ලොග් අඩවි භාවිතයට ආ මුල් කාලයේ ඒවා සුහුරු මෙවලම් වලින් එතරම්ම සන්නද්ධ වී නොතිබුණි. බ්ලොග් ලියන්නන් තාක්ෂණය හා පරිගණක සම්බන්ධව හසල දැනුමක් ලබා නොතිබියේ නම්, ඔහුට හෝ ඇයට විවිධ දුෂ්කරතා හා අතරමංවීම් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවිය.

ඒ මුල් කාලයේ ක්ලවුඩ් අවකාශ හීන වූ අතර, එදවස පහසුකම් සැලසූ ආයතන රැසක් කඩා වැටීම තුළ, බොහෝ අඩවි පවත්වාගෙන ගිය රැසකගේ දත්ත අහිමි විය.

තවමත් මගේ 'ගී අරණ' අඩවියේත්, හිතවත් අනෙක් සහෘද අඩවි වලත් ගී ධාවක (Div Share වැනි) අක්‍රීය ව තිබෙණු ඔබ දැක ඇති. ඒ එක එකක් නැවත ඔබට පරිහරණයට යෝග්‍ය පරිදි පිළිසකර කිරීම කාලය බෙහෙවින් යෙදවිය යුතු තත්වයකි.

එසේ වුවද, ඔබේ පරිහරණයට පහසු ආකාරයෙන් සකසා යාවත්කාල කිරීම දිගටම අතනෑර කරගෙන යමි.

යම් ගීයක් (අක්‍රීය ධාවක වල ඉදිරිපත් වූ) දිස් වූ විට, ඒ බව දැනුවත් කළොත්, එයට ප්‍රමුඛත්වයක් දිය හැක.

එතෙක් සියළු ආකාර පිවිසුම් යතුරු තාවකාලිකව අත්හිටවා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

දැනට Open Drive සක්‍රීය ධාවකයයි. එය කිසි ලෙසකින් අහුරා නැත. 

ඊයේ දවස තරම්

ඊයේ දවස තරම්
හෙට දවසත්
සුන්දර වේ මැයි
යුවතිය ඔබම තරම්
හැගුමන් දුන් මනකල්
කෙනෙකු නොවෙයි මිහිපිට නම්

කෙනෙකු නොවෙයි මිහිපිට නම්

සඳ උගුල්ලා අහසින්
ඔබට පෙනෙනා අයුරින්
අරුමැසි කවක් ලියන්නම්
පිබිදී නව ඍතුවක් සේ
කවුරුත් නොගැයූ ආදරයේ
මිහිරිම ගීය ගයන්නම්

ඊයේ දවස තරම්
හෙට දවසත්
සුන්දර වේ මැයි
යුවතිය ඔබම තරම්
හැගුමන්
දුන් මනකල්
කෙනෙකු නොවෙයි මිහිපිට නම්

කෙනෙකු නොවෙයි මිහිපිට නම්

මල් අවුස්සා රහසින්
ගිලිහෙන පෙති ගානේ
කෝටියක් තරම් සිප ගැනුම්
ඇඳ වියනට ඉහළින්
ඔබ තුරුළට හෙළන්නම්

ඊයේ දවස තරම්
හෙට දවසත්
සුන්දර වේ මැයි
යුවතියෙ ඔබම තරම්
හැගුමන්
දුන් මනකල්
කෙනෙකු නොවෙයි මිහිපිට නම්

කෙනෙකු නොවෙයි මිහිපිට නම්

ගායනය - ලෙළුම් රත්නායක
පද රචනය - චාමින්ද රත්නසූරිය
තනුව හා සංගීතය - කසුන් කල්හාර


Eeye Dawasa Tharam - Lelum Rathnayaka